Prawo Zamówień Publicznych

Istotna część popytu w sektorze budowlanym pochodzi od podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych zasłużenie cieszy się reputacją wysoce skomplikowanej dziedziny prawa, wymagającej specjalistycznej wiedzy. Znaczny stopień sformalizowania postępowania o zamówienie publiczne oraz krótkie terminy często stanowią istotną przeszkodę w uzyskaniu zamówienia pomimo przygotowania konkurencyjnej oferty.

Doradzamy naszym klientom na wszystkich etapach postępowania o zamówienie publiczne, przygotowujemy w ich imieniu środki ochrony prawnej (odwołania, skargi do sądu) a następnie reprezentujemy ich w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

© Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Miller. Wszelkie prawa zastrzeżone.